Bir model oluştururken performansınızı artırmaya ve zamandan tasarruf etmenize imkan sunan topoloji optimizasyonu, yeni fikirler ve farklı tasarım seçenekleri üretmenize yardımcı olur. Tasarımlarımızı daha iyi bir hale getirmek için kullandığımız yöntem, hafiflik, katmanlı üretim için daha kolay tasarım yapma, mesh oluşturma sürecini kolaylaştırma gibi avantajlarıyla tercih sebebimiz oluyor.

Yapısal optimizasyonun en genel şekli olan topoloji optimizasyonu tasarım sürecinin kavramsal aşamalarında gerçekleştirilir. Bu yöntem, ayrık ve sürekli durumlardan oluşur. Ayrık durumda, kafes elemanlarının tasarım değişkeni olarak alınırken, sürekli durumda malzemenin belirli bir alan veya tasarım alanı üzerindeki dağılımı ele alınır. Sürekli ortam topolojisi, uygulamada alan veya tasarım alanı içerisindeki dağılımın değerle temsil edildiği ayrıklaştırılmış biçimde ele alınır.

Neredeyse tüm sektörlerde yaygın olarak kullanılan bilgisayar destekli tasarım ve analiz, sektördeki rekabet koşullarını artırıyor. Otomotiv sektöründe de karşımıza çıkan bu rekabet ortamında, ürün özelliklerinin ve tasarım metodolojilerinin hızlı bir şekilde değiştirilip geliştirilmesi sektörde üstünlük sağlamaktadır. Bir aracın tasarımında hafiflik, performans ve verimliliğin artırılması yönündeki önemli unsurlardandır. Tasarımcılar araç parçalarını hafifletmeye yönelik yaptıkları çalışmalarda, direkt malzeme seçimini değiştirmek  veya parçanın tasarımında değişikliğe gitmek yerine optimizasyon çalışmalarına yönelmektedir. Son yıllarda yaygın olarak kullanılan bu yöntem, ağırlık azaltma çalışmalarını hem hızlı hem de daha az maliyetli hale getirmektedir. Yöntemin amacı, parça için en iyi malzemeyi seçmeyi sağlamaktır. Ağırlığı azaltırken, dayanımı veya doğal frekansı maksimum olan parça için malzeme dağılımı ayarlayan topoloji optimizasyonu, optimum yapının henüz tasarım aşamasındayken ortaya koyulmasını sağlamaktadır.

Şirketimiz de optimum tasarıma ulaşabilecek optimizasyon yöntemleriyle, müşteri taleplerini karşılamayı hedefliyor.  Önceden belirlenmiş performans hedeflerine ulaşmak için aracın yapısal bileşenlerinin en iyi yerleşimini elde etmek için kullandığımız bu yöntem, önemli otomotiv bileşenlerinde en iyi sonuca daha kısa sürede ulaşmamıza imkan sunuyor.

Çalışmalarımızla ilgili bilgi almak için “www.avrotas.com” adresimizi ziyaret edebilir, “info@avrotas.com” adresimize e-posta gönderebilirsiniz.