AVROTAS olarak müşterilerimiz için, pazar ve ürün gereksinimleri göz önünde bulundurarak estetik, ergonomik, yenilikçi, kolay üretilebilen ve şirket çizgisini yansıtacak ürünler tasarlıyoruz.

Endüstri ürünleri tasarımı sürecinin her aşamasında teknolojinin sağladığı en güncel araçları, bu disiplinin gerektirdiği metot ve tekniklerle birlikte harmanlayarak kullanıyoruz.

Tasarlanan ürünün üretim adedi, kullanım şartları ve benzeri pek çok kriteri endüstriyel tasarım sürecinin doğru aşamasında sürece dâhil ederek estetik ve teknik gerekliliklerin optimum bir dengesini sağlamaktayız.

AVROTAS, müşterisinin talebine göre yalnızca endüstriyel ürün tasarımı hizmeti de sağlamakla birlikte, aynı zamanda piyasaya sürülecek ürünün tüm detaylı tasarımlarını da yapabilen altyapısı ile müşterileri için tek elden anahtar teslimi projeler gerçekleştirebilmektedir.

Görsel mock-up ve prototipler de endüstriyel tasarım sürecinde ihtiyaç duyulan ve AVROTAS’ın tek elden sağlayabildiği hizmetler arasındadır.