Tersine Mühendislik (Reverse Engineering, RE) bir aygıtın, objenin veya sistemin; yapısının, işlevinin veya çalışma sisteminin çıkarımcı bir akıl yürütme analiziyle keşfedilmesi işlemidir. Bu yöntemde genellikle orijinalinden kopyalamadan onunla aynı işi yapan yeni bir alet veya yazılım oluşturulmaya çalışılır ve sıklıkla bir şeylerin (makine veya mekanik alet, elektronik komponent, yazılım programı gibi) parçalarına ayrılması ve çalışma prensiplerinin detaylı şekilde analizi söz konusudur.

Bilgisayar destekli tasarım (CAD) daha popüler hale geldikçe tersine mühendislik; 3D bilgisayar destekli tasarım (CAD), bilgisayar destekli üretim (CAM), bilgisayar destekli mühendislik (CAE) ve diğer yazılımlarda kullanılmak üzere, varolan parçaların üç boyutlu sanal modellerinin yaratılması için kullanılabilir bir metod haline gelmiştir. Tersine mühendislik işlemi bir objenin ölçümünü ve ardından üç boyutlu model olarak oluşturulması aşamalarını içerir. Fiziksel objenin boyutları, koordinat ölçme makinesi (Coordinat measuring machine – CMM), üç boyutlu üçgenli lazer tarayıcılar, üç boyutlu yapısal ışık sayısallaştırıcılı tarayıcı veya bilgisayarlı tomografi gibi üç boyutlu tarama teknolojileri kullanılarak ölçülebilir. Genellikle bir nokta bulutu olarak elde edilen ölçülmüş veri kendi başına, topolojik bilgi eksikliği taşır ve bu yüzden sıklıkla, üçgen kaplı ağ veya bir CAD modeli gibi daha kullanışlı bir formata dönüştürülür. Nokta bulutları birçok üç boyutlu yazılımla uyumlu değildir, bu yüzden Tersine Mühendislik yazılımları nokta bulutlarını; 3D CAD, CAM, CAE gibi uygulamalarda veya görselleştirmede kullanılabilecek formatlara dönüştürür.

 

3B tarama

 

Tersine Mühendislik Hizmeti

Üretilmek istenilen, üzerinde değişiklik ya da geliştirme yapılması planlanan ancak elinizde sadece numunesi bulunan parçalarınızın bilgisayar ortamında kullanılabilir datasını elde etmek için eski yöntemlerle parçalar üzerinden ölçü alarak CAD çizimi yapmak hem uzun sürmekte hem de bu işlemden hassas sonuçlar alınamamaktadır. Tersine Mühendislik yönteminde ise bu tür parçaların .STL veya nokta bulutu formatındaki verileri 3 boyutlu lazer ya da optik tarama sistemleri yardımıyla çok kısa sürede elde edilebilmektedir. Bu veriler üzerinden hassas bir şekilde elde edilecek NURBS eğriler yardımıyla taranan-ölçülen parçaların CAD modelleri oluşturulmaktadır.

 

Tersine Mühendislik Hizmetleri

 

Tersine Mühendislik Süreci Ne Amaçlarla Kullanılır?

Tersine Mühendislik yöntemi genel olarak STL data üzerinden 3 boyutlu yüzey ve katı modelleri elde etmek amacıyla kullanılır. +Bir parçanın kopyalanmasında geleneksel yöntemlerle günler ya da haftalar süren işlemler süreci uzatırken, nesnenin taranıp yüksek hızda işleme yöntemleri ile kopyalanması yoluyla bu süreç sadece birkaç saat içerisinde tamamlanabilmektedir. +Bir parça üzerinde değişiklikler yaparak yeni bir parça oluşturmak istediğinizde tersine mühendislik yöntemi ile parçanın CAD datasını oluşturup ardından istenen değişiklikleri yaparak yepyeni bir model elde etmek mümkün olmaktadır. +El yapımı parçaların bilgisayar ortamına aktarılması – CAD datasının oluşturulması için yine tersine mühendislik yöntemi kullanılmaktadır. +Deforme olmuş – bozulmuş kalıpların yeniden işlenmesinde ve problemli bölgelerin yeniden yapılmasında da Tersine Mühendislik yönteminden yararlanılmaktadır.

3B Tarama Hizmeti (Sayısallaştırma – Lazer/Optik)

Herhangi bir üç boyutlu fiziksel obje, parça veya herhangi bir sistem (kalıp, fikstür, ürün, montajlı sistemler, metal, plastik, formlu yüzeyli parçalar vb.) üç boyutlu tarama cihazlarımızla taranarak bunların nokta bulutu şeklindeki dijital verileri elde edilir. Elde edilen bu nokta bulutu verileri 3 Boyutlu Tarama Sistemleri tarafından poligon mesh yapıya (üçgen polygon data) dönüştürülerek .stl formatında yüzey bilgisi olarak kullanılabilecektir. Böylece hedef parçaya ya da sisteme ait veri nokta bulutu/.stl olarak komple bilgisayar ortamına atılmış olur. Artık elinizde üzerinde istenilen herhangi bir değişiklik yapılabilecek bir 3 boyutlu veri bulunmaktadır.

3B Tarama Seçenekleri: Lazer ya da Optik Sistemler

Tarama işlemi “Lazer” ya da “Optik” sistemler ile yapılabilmektedir. Parça üzerinden nokta alma işlemi klasik yöntemlerle günler hatta haftalar alırken bu işlem 3B Tarama Sistemlerimiz sayesinde sadece birkaç saat içinde yapılabilmektedir.

Genel olarak yapılan tüm taramalarda detayların çokluğu ve yüzey pürüzlülüğü, yapılacak taramanın sonucunu ve süresini etkileyecektir. Komplike parçalardaki detaylar ve yüzeydeki pürüzler arttıkça yapılan taramada tüm detaylar çıkmayabilir bu sebeple kaliteli bir sonuç için tarama süresi daha uzun tutulacaktır.

Parlak ya da şeffaf parçalarda ve benzer şekilde fazla ışıklı ortamlarda gerektiği taktirde taranacak yüzey temizlenebilen toz boya ile mat beyaz hale getirilmelidir. Bu şekilde daha kaliteli bir tarama verisi elde edilecektir.

 

Tersine Mühendislik 2

 

3B Tarama sonrası elde edilen .stl veriyle yapılabilecekler:

+ Tersine mühendislik

+ Hızlı prototipleme

+ Destekleyen CAM programları ile takım yolu oluşturma ve sonrasında imalata geçiş

+ Parça ölçümü

+ Kalite Kontrol

+ Proses Kontrol

Daha detaylı anlatacak olursak 3 Boyutlu Tarama aşağıdaki alanlarda kullanılabilir:

+ Bilgisayar ortamında CAD datası olmayan parçaların CAD datasının elde edilmesinde (tersine mühendislik – revers engineering) kullanılabilir.
+ Taramadan elde edilen data kullanılarak hızlı prototipleme sistemlerinden numune parçanın birebir kopyası alınabilir.
+ Elde edilen nokta bulutu, .STL formatında (Poligon Mesh) yüzey bilgisi olarak kullanılabilmektedir. Bazı CAM programları bu data üzerinden takım yolları oluşturabilmektedir. Böylelikle tarama datasından direk olarak imalata geçmek mümkündür.
+ Klasik CMM’lerin yaptığı iş, taşınabilir sistemler haline getirilerek gerek zamandan gerekse ekstra eleman maliyetinden tasarruf sağlanabilir. Bu kapsamda kalıp, fikstür, ürün, montajlı sistemlerin ölçümü yapılabilir.
+ Tarama sistemleri üretilen – imal edilen parça ile bilgisayar ortamındaki 3B CAD modelinin karşılaştırılmasında kullanılabilir.
+ Uzun süre çalışan kalıplarda yıpranmaları – deformasyonları belirlemek için kullanılabilir.
+ Sac – metal kalıplarında saclarda oluşan geri yaylanmanın tespitinde kullanılabilir.

Tersine Mühendislik hizmetlerimizden faydalanmak veya daha fazla bilgi almak için reservis@avrotas.com adresimize e-posta gönderebilirsiniz.