Tersine Mühendislik (Reverse Engineering, RE) bir aygıtın, objenin veya sistemin; yapısının, işlevinin veya çalışma sisteminin çıkarımcı bir akıl yürütme analiziyle keşfedilmesi işlemidir. Bu yöntemde genellikle orijinalinden kopyalamadan onunla aynı işi yapan yeni bir alet veya yazılım oluşturulmaya çalışılır ve sıklıkla bir şeylerin (makine veya mekanik alet, elektronik komponent, yazılım programı gibi) parçalarına ayrılması ve çalışma prensiplerinin detaylı şekilde analizi söz konusudur.

Bilgisayar destekli tasarım (CAD) daha popüler hale geldikçe tersine mühendislik; 3D bilgisayar destekli tasarım (CAD), bilgisayar destekli üretim (CAM), bilgisayar destekli mühendislik (CAE) ve diğer yazılımlarda kullanılmak üzere, varolan parçaların üç boyutlu sanal modellerinin yaratılması için kullanılabilir bir metod haline gelmiştir. Tersine mühendislik işlemi bir objenin ölçümünü ve ardından üç boyutlu model olarak oluşturulması aşamalarını içerir. Fiziksel objenin boyutları, koordinat ölçme makinesi (Coordinat measuring machine – CMM), üç boyutlu üçgenli lazer tarayıcılar, üç boyutlu yapısal ışık sayısallaştırıcılı tarayıcı veya bilgisayarlı tomografi gibi üç boyutlu tarama teknolojileri kullanılarak ölçülebilir. Genellikle bir nokta bulutu olarak elde edilen ölçülmüş veri kendi başına, topolojik bilgi eksikliği taşır ve bu yüzden sıklıkla, üçgen kaplı ağ veya bir CAD modeli gibi daha kullanışlı bir formata dönüştürülür. Nokta bulutları birçok üç boyutlu yazılımla uyumlu değildir, bu yüzden Tersine Mühendislik yazılımları nokta bulutlarını; 3D CAD, CAM, CAE gibi uygulamalarda veya görselleştirmede kullanılabilecek formatlara dönüştürür.

Tersine Mühendislik 2

Tersine Mühendislik Hizmeti

Üretilmek istenilen, üzerinde değişiklik ya da geliştirme yapılması planlanan ancak elinizde sadece numunesi bulunan parçalarınızın bilgisayar ortamında kullanılabilir datasını elde etmek için eski yöntemlerle parçalar üzerinden ölçü alarak CAD çizimi yapmak hem uzun sürmekte hem de bu işlemden hassas sonuçlar alınamamaktadır. Tersine Mühendislik yönteminde ise bu tür parçaların .STL veya nokta bulutu formatındaki verileri 3 boyutlu lazer ya da optik tarama sistemleri yardımıyla çok kısa sürede elde edilebilmektedir. Bu veriler üzerinden hassas bir şekilde elde edilecek NURBS eğriler yardımıyla taranan-ölçülen parçaların CAD modelleri oluşturulmaktadır.

Tersine Mühendislik Süreci Ne Amaçlarla Kullanılır?

Tersine Mühendislik yöntemi genel olarak STL data üzerinden 3 boyutlu yüzey ve katı modelleri elde etmek amacıyla kullanılır. +Bir parçanın kopyalanmasında geleneksel yöntemlerle günler ya da haftalar süren işlemler süreci uzatırken, nesnenin taranıp yüksek hızda işleme yöntemleri ile kopyalanması yoluyla bu süreç sadece birkaç saat içerisinde tamamlanabilmektedir. +Bir parça üzerinde değişiklikler yaparak yeni bir parça oluşturmak istediğinizde tersine mühendislik yöntemi ile parçanın CAD datasını oluşturup ardından istenen değişiklikleri yaparak yepyeni bir model elde etmek mümkün olmaktadır. +El yapımı parçaların bilgisayar ortamına aktarılması – CAD datasının oluşturulması için yine tersine mühendislik yöntemi kullanılmaktadır. +Deforme olmuş – bozulmuş kalıpların yeniden işlenmesinde ve problemli bölgelerin yeniden yapılmasında da Tersine Mühendislik yönteminden yararlanılmaktadır.

Tersine Mühendislik Hizmetleri’mizden faydalanmak veya Tersine Mühendislik çalışmalarımız hakkında bilgi almak için reservis@avrotas.com adresimize e-posta gönderebilirsiniz.