Ürün geliştirme sürecinin en önemli adımlarından biri olan Mekanik Tasarım, doğru ürün ve ürün özelliklerini ortaya koymayı sağlar. Tasarımı yapılan ve geliştirilen ürünlerin hedef kitleye uygunluğu, görsel duruşu gibi unsurlar ile süreç içerisinde ürünün hızlı bir şekilde nihai hale gelmesi hedeflenir. Kullanıcı ihtiyacını karşılamak için üretilebilir bir sınır çerçevesinde gerçekleştirilen mekanik tasarım, soyut bir ürünü somut hale getirmenin en önemli yoludur.

Bir ürünün tasarımında elemanların tasarlanması, montajı ve analizlerinin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu işlem adımlarında analitik ve nümerik çözüm yöntemleri kullanılarak elemanların çalışma koşullarına uygunluğu hesaplanır. Modellemeyle birlikte malzeme seçimi ve çeşitli optimizasyon yöntemlerinin yer aldığı farklı süreçleri içeren tasarım aşamasında çalışma koşullarına uygun optimum tasarım belirlenmelidir. Mühendislik bilgilerinin ve ileri hesaplama yöntemlerinin kullanıldığı mekanik tasarım, gelişmiş bir süreç olarak karşımıza çıkıyor.

Denge, orantı, bütünlük ve vurgunun bir araya geldiği tasarım, malzeme seçiminden kullanılacak boyaya, sıcaklık, nem gibi çevre koşullarındaki davranışlarından, müşteri kriterleri, üretim tekniği ve ilgili standartlara kadar her detay göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmelidir. İyi bir malzeme ve mekanizma tekniği bilgisi, çalışan bir sistemin tasarımının çok daha rahat gerçekleştirilmesini sağlar. Kullanılacak üretim yöntemi de bilindikten sonra ürünün mekanik tasarımını gerçekleştirmek oldukça kolay hale gelir. Bu süreçte gerekli simülasyonlar ve hızlı prototipleme işlemleri de gerçekleştirilerek üretilecek olan ürünün seri üretimi uygunluğu kolaylıkla gözlemlenebilir.

Mekanik tasarım aşamasında kullanılan yazılımın da seçimi çok önemlidir. AVROTAS, yüksek teknolojinin imkanlarının kullanılması istenilen ürünün 3 boyutlu bir ortamda tecrübeli ellerde kısa zamanda ortaya çıkmasını sağlamaktadır. AVROTAS olarak, ürün tasarımının başlangıcında müşterilerimizle bir araya gelerek, istenilen ürünün detaylarını ve sınır şartlarını belirliyoruz. Daha sonra imalata uygunluğu ve üretim aşamasında gerekli olan kriterlere karar veriyoruz. Bu süreçler ürünün kullanıma uygunluğu açısından büyük öneme sahiptir.

Mekanik Tasarım Hizmetimiz ve bu konudaki çalışmalarımız hakkında bilgi almak için info@avrotas.com adresimize e-posta gönderebilirsiniz.