YÜKSEK TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA (YÜTAM) MERKEZİ KURULUYOR

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi’nin (YÜTAM) kurulması ile TÜBİTAK’ın yapısına ilişkin düzenlemeleri içeren tasarı; TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Merkezi Gebze olarak belirlenen Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi (YÜTAM),İdari ve mali konularda özerk, bütçesi özel, kamu tüzel kişiliğine haiz bir yapıda olacak.

YÜKSEK TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ(YÜTAM )’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

Özel sektörün ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda, temel ve uygulamalı araştırma, geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmesi; üniversitelerde icra edilen bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarının, ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi, üniversitelere ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait araştırma merkezleri ile koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışılması, YÜTAM’ ın görev ve yetkileri arasında olacak. Ayrıca YÜTAM  görev alanı ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlar ve ülkeler ile işbirliği ve anlaşmalar yapabilecek.

Kurul, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve sanayi politika ve stratejilerine ilişkin kararlar alacak, öncelikli araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilikçilik alanlarını ve bunlarla ilgili plan ve programları belirleyecek, bu doğrultuda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve kamu kuruluşlarını görevlendirecek, özel sektörle ilgili teşvik edici ve düzenleyici tedbirleri belirleyerek uygulanmasını sağlayacak.

Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu, kamu kurumlarının yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde Sanayi İşbirliği Programı uygulanmasına yönelik karar alacak, bu kapsamda gerekli destek mekanizmalarının ve/veya programların geliştirilmesi ve gerekli faaliyetlerin yürütülmesine yönelik karar verecek, Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabı’nın kullanımına ilişkin karar alacak.

‘’GÜÇLERİ BİRLEŞTİRMEYİ HEDEF ALDIK’’

Öngörülen yeni yapıda bilim, teknoloji ve sanayi politikası arasında bir irtibat kurulduğunun altını çizen Bakan Özlü, bu üç unsurun etkileşim içinde olmasını istediklerini belirtti ve hedeflerinin güçleri birleştirmek olduğunu ifade etti.

Özlü, şu değerlendirmede bulundu:

“Yeni yapıda bilim, teknoloji ve sanayi politikasını belirlemede bilim, teknoloji ve sanayi arasında bir irtibat kurulmaktadır. Bu yapıyla sanayimize teknoloji enjekte etmek, bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye girdi sağlamak istiyoruz. Burada politika belirleyici yapı olarak bakanlık ile Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulunu görüyoruz. TÜBİTAK burada icracı kuruluştur. Etkisizleştirildiği eleştirileri yanlıştır. TÜBİTAK politikalarda yürütücü olacak. Biz güçleri birleştirmeyi hedef aldık. Türkiye’nin güçlerini birleştirip güçlü bir yapı oluşturalım, bu yapıdan, çıktı odaklı sonuç elde edelim istedik. Yeni düzenleme ile ‘TÜBİTAK etkisizleştiriliyor’ görüşü doğru değildir. TÜBİTAK bütün teknoloji odaklı projelerin yürütücüsü olacak.”

Ülkenin kaynaklarının belirli alanlara kanalize edilmesi gerektiğini dile getiren Özlü, şu anda bu kaynakların dağınık bir yapıda kullanıldığını, buna bağlı olarak çalışmalara ilişkin etki analizlerinin sağlıklı yapılamadığını ifade etti.