Ürün Geliştirme birçok farklı disiplin ve aracın bir arada uyumlu bir şekilde kullanılmasını gerektiren bir süreçtir.

Tasarlanacak ürünün Fiyat/Performans oranının doğru hesaplanmış olması ticari başarının anahtarıdır.

Ürün ister Tüketici Ürünleri, Medikal Cihazlar gibi bağımsız bir yapıda olsun, isterse de Tampon Sistemleri, Ön Konsol gibi otomotiv projelerinde birer alt grup olsun aynı profesyonel yaklaşımı gerektirmektedir.

Doğru malzeme seçimi, üründen talep edilen fonksiyonları tam olarak sağlayabilecek mekanik tasarım ve mekanizma tasarımı yapılması, ürünün eski versiyonlarına ya da rakiplerine göre daha rekabetçi olabilmesi için ürün hafifletme faaliyetlerinin göz ardı edilmemesi bu profesyonel yaklaşımın içeriğinin sadece birkaçıdır.

Bahsi geçen faaliyetler yapılırken gerekli verilerin doğru ve hızlı olarak elde edilmesi için 3B Tarama, Tersine Mühendislik vb. araçların verimli olarak kullanılması, Endüstriyel Tasarım ile elde edilen görsel kalitenin niahi üründe de sağlanabilmesi için Class-A yüzey modellemenin ihmal edilmemesi gerekmektedir.

Tasarlanan ürünün ucuz ve verimli bir şekilde test edilebilmesi için Hızlı İmalat, Hızlı Kalıplama tekniklerinin doğru olarak kullanılmasıyla da önemli zaman ve maliyet kazançları sağlanabilmektedir.

AVROTAS 10 yıldır başarıyla gerçekleştirdiği birçok farklı sektöre yönelik ürün geliştirme projeleri ile kazandığı know-how ve tecrübe ile müşterilerine hizmet vermektedir.

Konu hakkında daha detaylı bilgileri https://www.avrotas.com/endustriyel-urun-tasarimi-hizmeti/ ve https://www.avrotas.com/urun-gelistirme/ adreslerinde bulabileceğiniz gibi, bize ulaşarak sunum da talep edebilirsiniz.