ULUSLARARASI AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARI

T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUBİTAK ve YÖK tarafından düzenlenecek olan Uluslararası AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı, 3-5 Mayıs 2017’de İstanbul’da Pullman Hotel Kongre ve Fuar Alanı’nda gerçekleşecek.

Fuar kapsamında Ar-Ge ekosistemi içerisinde yer alan temel aktörler olan sanayi, üniversite ve kamu kurumlarının bir araya getirilerek yapmış oldukları çalışmalar hakkında diğer tarafların bilgilendirilmesi, imkânların tanıtılması, görüş alışverişinde bulunulması ve işbirliği imkânlarının tartışılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu etkinlik çerçevesinde; Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin sunumu, Ar-Ge’de kamu, özel ve akademinin etkileşiminin artırılması, Uluslararası akademik ve bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesi gibi öncelikli konular hakkında farkındalık, bilgi ve ticari paylaşım platformu oluşturulması hedeflenmektedir.

Özel sektör, kamu ve akademiden üst düzey temsilcilerin katılımıyla düzenlenecek panellerde ise dünyada bu alandaki Ar-Ge çalışmalarının ne yöne gittiği, Türkiye’nin nasıl bir yol izlemesi gerektiği ve bunun için uygulanması gereken politikalar ile aktörler arası işbirliklerinin geliştirilmesi için somut öneriler tartışılacaktır.

Fuar kapsamında üniversiteler ve kamudan araştırma altyapıları ile özel sektör Ar-Ge merkezleri başta olmak üzere sanayi kesimine tahsis edilecek stantlarda faaliyetlerine ilişkin tanıtım yapılmasına ve ekosistemin güçlendirilmesi kapsamında işbirliklerinin sağlanmasına uygun ortam hazırlanacaktır. İlgili kişilerin işbirliği görüşmelerini yapabilmeleri açısından küçük toplantı salonları da tahsis edilecektir.

Bu çerçevede;

  • Geleceğin Üretim Sistemleri ve Ar-Ge İşbirlikleri
  • Türkiye-Japonya Ar-Ge İşbirlikleri
  • Geleceğin Üretim Sistemlerinde Araştırma Altyapıları
  • Ar-Ge işbirliklerinde Temel Sorunlar
  • Çözüm Önerileri ve İyi Uygulama Örnekleri
  • Geleceğin Üretim Sistemlerinde Dijital Teknolojilerin Rolü ve İşbirliği Fırsatları
  • Geleceğin Üretim Sistemlerinde Biyoteknolojinin Rolü ve İşbirliği Fırsatları
  • Geleceğin Üretim Sistemlerinde Nano teknolojinin Rolü ve İşbirliği Fırsatları konulu panellerde Ar Ge çok yönlü olarak ele alınacaktır.

Detaylı bilgi için goo.gl/eDBHnE ziyaret edebilirsiniz.