Tersine mühendislik hizmetleri uygulama alanları tarama ve modelleme teknolojilerinin gelişerek yaygınlaşması ile her geçen gün artmaktadır.

Tersine mühendislik yöntemi yeni ürün geliştirme sürecinde clay modelin bilgisayar ortamına aktarımından başlayarak, ürün fonksiyonlarının geliştirilmesinden, fiziksel modeli olan herhangi bir parça ya da ürünün CAD modelinin oluşturulmasına kadar çok geniş bir yelpazede kullanılabilmektedir.

Genel olarak tersine mühendislik olarak adlandırılan bu süreçte optik ya da lazer tarama ile bir nokta bulutu olarak sayısallaştırılan obje bilgisayar ortamına aktarılmakta, özel yazılım ve modelleme teknikleri kullanılarak CAD modeli hazırlanmaktadır.

Konu hakkında daha detaylı bilgilere https://www.avrotas.com/tersine-muhendislik/ adresinden ulaşabilirsiniz.