Hızlı prototipleme yöntemi ürün geliştirme süreci devam ederken kısa sürede ve ucuz maliyetle doğrulamalar yapma imkânı vermektedir.

Gelişen teknoloji, hızlı prototipleme tanımını hızlı imalata dönüştürerek kullanım alanlarının daha da artmasına yol açmaktadır.

Katmanlı üretim yöntemleri ile birlikte kullanılarak, hızlı kalıplama olarak adlandırılabilcek bir süreçte, ön seri imalat için silikon kalıplama yöntemiyle hızlı imalat yapılması rutin bir süreç halini almaktadır.

Konu hakkındaki birçok farklı teknoloji/yöntem/malzeme bilgilerine https://www.avrotas.com/hizli-prototipleme/ adresinden ulaşabilirsiniz